MN

"Нээлттэй өгөгдлийн жагсаалт" батлах тухай

    Газрын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/217 тоот тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Return to top