MN

Геодези, зураг зүйн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Овог, нэр, утас

Байгууллага, албан тушаал

Мэргэжил, цол, зэрэг

1.

А.Батбаяр

Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга

ГЗБГЗЗГ-ын орлогч дарга

МТ-ийн инженер, Эрх зүйч, Удирдахуйн ухааны магистр, докторант

2.

С.Энхтуяа

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

Ахмад ажилтан

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

3.

Б.Болормаа

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

ШУТИС, ГУУС-ийн Геодезийн салбарын багш

Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер

4.

Л.Баасанжав

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

Ахмад ажилтан

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

5

Ч.Цэрэнбат

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

“Инженер геодези” ХХК-ийн захирал

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

6.

Г.Нарантуяа

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

МХЕГ, ахлах байцаагч

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

7.

Ц.Дашзэвгэ

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

МГФЗЗХ-ны УЗ-ийн гишүүн

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

8.

П.Эрдэнэчимэг

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

ШУТИС, ГУУС-ийн Геодезийн салбарын багш

Геодезийн инженер, Доктор

9.

Т.Балжинням

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

ХААИС-ийн АБС-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

МУ-ын зөвлөх инженер,

Доктор.проф

10.

П.Алтанцэцэг

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

АХБ-ны төслийн ажилтан

Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер

11.

Д.Түвшинбаяр

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

ХААИС-ийн багш, Доктор, дэд профессор

Зураг зүйч инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

12.

Ч.Болорчулуун

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

МУИС-ийн ШУС, Газар зүйн тэнхмийн багш

Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер

13.

Я.Сандагдорж

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

Эм Пи Эм ХХК-ийн захирал

Зураг зүйн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

14.

О.Хосбаяр

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

МГФЗЗХ-ны тэргүүн

Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер

15.

Б.Эрдэнэбаатар

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

“Топсурвей” ХХК-ийн захирал

Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер

16.

С.Болороо

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

БХБЯ-ны ахлах мэргэжилтэн

Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер

17.

Д.Мөнхцэцэг

Мэргэжлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

ГЗБГЗЗГ-ын ГЗЗХ-ийн дарга

Геодезийн инженер,

МУ-ын зөвлөх инженер

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/293 тушаалаар орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүний ажиллах журам батлагдсан.Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүний ажиллах журам

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэх асуудал

Return to top