MN

Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх

Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны танилцуулга

Хотыг дахин хөгжүүлэх төсөл /Хот байгуулалтын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл/

Төслийн талаарх видео мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөх, барилгажуулах төсөл

Төслийн талаарх видео мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

Return to top