MN

Газрын шинэтгэлийн хороо

Танилцуулга

    Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 98 дугаар захирамжаар Газрын шинэтгэлийн Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг дүрмийн хамт баталсан. 

Зураг 1. Газрын шинэтгэлийн үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн

Зураг 2. Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг

Газрын шинэтгэлийн үндэсний хорооны хуралдаан

Хуралдаан

Огноо

Хэлэлцэх асуудал

Гарсан шийдвэр

Үндэсний хорооны хуралдаан №4

 -

-

-

Үндэсний хорооны хуралдаан №3

2019.02.28

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

Үндэсний хорооны хуралдаан №2

2018.10.16

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

Үндэсний хорооны хуралдаан №1

2018.08.20

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

 

Return to top