MN

Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитектор

Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекорын дүрэм

    Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитектор нь дараах хууль тогтоомж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гарсан дүрэм, журам, заавар, шийдвэр,  норматив баримт бичгүүдийг мөрдлөг болгоно. Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын эрх, үүргийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулгыг үзэх бол энд дарна уу.

Return to top