MN

Төрийн өмчийн газрууд

    “Төрийн өмчийн газрыг зурагжуулж бүртгэн газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулж, баталгаажуулах” техник, эдийн засгийн үндэслэлтэй танилцах бол энд дарна уу.

Return to top