MN

Аймаг, нийслэлийн ГЗБЕТ

Аймаг

Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө

Суурь нөхцлийн тайлан

Хавсралт

1

Архангай

2

Булган

3

Баянхонгор

4

Говь-алтай

5

Говьсүмбэр

6

Дархан-уул

7

Завхан

8

Орхон

9

Сэлэнгэ

10

Сүхбаатар

11

Увс

12

Өвөрхангай

13

Өмнөговь

14

Төв

15

Хэнтий

16

Ховд

17

Хөвсгөл

Дээш буцах