MN

Төрийн бус байгууллага

Иргэний нийгмийн болон олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажилласан байдал

Байгууллагын нэр

Хамтын ажиллагааны гэрээ, төслийн нэр

Эхэлсэн он

Дууссан он

1.

ГЗБХ-ны тэргүүн Д.Одончимэг

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2012-12-28

-

2.

БХҮНТ-ий удирдах зөвлөлийн дарга Р.Мягмар, “TUVD” агентурын эрхлэгч Т.Болдгэрэл

Санамж бичиг

2013-2016

-

3.

МГЗЗХ

Санамж бичиг

2006

-

4.

Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв ТББ

Санамж бичиг

2014.03.25, №14/02

1 жилийн хугацаатай

5.

Монголын нотариатчдын танхим

Санамж бичиг

2014.07.30, №14/04

-

6.

“Замын-Үүд” эдийн засгийн чөлөөт бүс

Санамж бичиг

2014.08.11, №14/05

-

7.

Монголын барилгын үндэсний ассоциаци

Санамж бичиг

2014.08.29,№14/08

-

8.

Монголын Газрын Менежментийн нэгдсэн эвсэл ТББ /тэргүүн -Г.Гантулга/

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2020.01.30, №2020/14

3 жилийн хугацаатай

Салбарын төрийн бус байгууллага

Байгууллагын нэр

1

МГфЗЗХ - Монголын геодези, фотограмметр, зураг зүйн холбоо

2

ГЗБХ - Газар зохион байгуулагчдын холбоо

3

Монголын Газрын Менежментийн нэгдсэн эвсэл ТББ

4

Монголын Газрын Менежментийн чөлөөт холбоо

5

Монголын кадастрын холбоо

6

Монголын гео-мэдээллийн холбоо

7

Монголын орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц НҮТББ

8

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо

9

Монголын архитекторуудын эвлэл

Return to top