MN

Бусад төрийн байгууллага

Төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажилласан байдал

Байгууллагын нэр

Хамтын ажиллагааны гэрээ, төслийн нэр

Эхэлсэн он

Дууссан он

1.

УБЕГ

Санамж бичиг

2012-2016

2016

2.

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам

Санамж бичиг

2014.08.13, №14/06

2015

3.

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны /ТНБД Х.Золжаргал/

ОЗМДБ-ийг байгуулах ажлын хүрээнд хамтран ажиллах тухай гэрээ

2014.05.28, №2014/62

-

4.

БОНХЯ-ны /ТНБД Ж.Батболд/

ОЗМДБ-ийг байгуулах ажлын хүрээнд хамтран ажиллах тухай гэрээ

2014.06.17, №2014/66

-

5

ЦУОШГ-ын /дарга Д.Цогт-Очир/

Хамтын ажиллагааны гэрээ

2015.03.19, №2015/16, 2015/01

-

6.

Тахарын ерөнхий газар /дарга Ц.Азбаяр/

Хамтын ажиллагааны гэрээ

2015.03.10, №2015/15

2 жилийн хугацаатай

7.

Захигааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүх

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2015.05.29, №2015/28, хугацаагүй

-

8.

МТШХХГ

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2015.09.15, 2015/50, 2015.12.15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд

Хугацаа дууссан

9.

Ашигт малтмалын газар

Хамтын ажиллагааны гэрээ

2015.10.07, 2015/46, 2015/61

Хугацаа дууссан

10.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2010.06.24, №10/258

 -

11.

Аж үйлдвэрийн яам

Хамтран ажиллах гэрээ

2015.12.01, 2015/72

1 жилийн хугацаатай

12.

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар УБХЦГ

“Нийслэлийн 3 хэмжээст загварын мэдээллийн сан, программ хангамжийг ашиглах, хамтран ажиллах” гэрээ

2016.06.22, №2016/64

2017.06.22

13.

Зэвсэгт хүчний жанжин штаб

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2016.03.14, №2016/15

2 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр

14.

Зэвсэгт хүчний жанжин штаб

Орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийг байгуулах ажлын  Хамтран ажиллах гэрээ

2016.03.14, №2016/16

1 жилийн хугацаатай

15.

Соёлын өвийн төв

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2016.03.16, №2016/19

3 жилийн хугацаатай

16.

Газрын тосны газар

Хамтран ажиллах гэрээ

2016.04.25, №2016/38

 -

17.

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2016.05.04, №2016/40

 -

18.

Тагнуулын Ерөнхий газрын ТЕГ дарга, хошууч генерал Б.Хурц

“Нийслэлийн 3 хэмжээст загварын мэдээллийн сан, программ хангамжийг ашиглах, хамтран ажиллах” Гэрээ

2016.05.04, №2016/41

 -

19.

Үндэсний хөгжлийн газар /дарга Б.Баярсайхан/

Хамтын ажиллагааны гэрээ

2017.09.01, №2017/68

3 жилийн хугацаатай

20.

УЦУОСМХ,Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Хамтран ажиллах санамж бичиг

2017, №2017/99

 -

21.

Цагдаагийн ерөнхий газар

Орон зайн мэдээлэл солилцох хамтран ажиллах гэрээ

2019.05.14, №2019/29

2 жилийн хугацаатай

22.

“Үндэсний дата төв”-ын УТҮГ-ын Бүртгэлийн нэгж

Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгоход хамтран ажиллах гэрээ

2019.01.07, №БА/16, №2019/01

4 жилийн хугацаатай

23.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар /дарга Н.Цагаанхүү/

Хамтран ажиллах гэрээ

2019.10.31, №2019/73

2 жилийн хугацаатай

Нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажилласан байдал

Байгууллагын нэр

Хамтын ажиллагааны гэрээ, төслийн нэр

Эхэлсэн он

Дууссан он

1.

Архангай аймгийн төрийн удирдлага

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2015.11.30, №2015/74

-

2.

Увс аймгийн ИТХ, Засаг дарга

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2015.10.15, 2015/64

-

3.

Говь-Алтай аймгийн төрийн удирдлага болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2016.03.30, №2016/24

-

4.

Дорноговь аймгийн төрийн удирдлага болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2016.05.12, №2016/44

-

5

Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд

Хамтын ажиллагааны гэрээ

2017.09.28, №2017/80

2020

Төрийн өмчит хуулийн этгээдүүдтэй хамтран ажилласан байдал

Байгууллагын нэр

Хамтын ажиллагааны гэрээ, төслийн нэр

Эхэлсэн он

Дууссан он

1.

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК

Хамтран ажиллах тухай гэрээ

2015.06.24, 2015/29, хугацаагүй

-

2.

Цагаан нуур чөлөөт бүс

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2015.10.28, 2015/65

-

3.

Барилгын хөгжлийн төв

Хамтран ажиллах гэрээ

2015.11.16, 2015/70, 42015/359

-

4.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг

2016.05.16, №2016/46

3 жилийн хугацаатай

Дээш буцах