MN

Орон нутаг дахь хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн алба

Д/д Аймаг, хотын нэр Овог нэр Утасны
дугаар
Факс E-mail хаяг Эрхэлж буй албан тушаал Харьяалагдах байгууллага, албан тушаал
Аймгийн ЕА эсэх БХБА-ны дарга эсэх Одоо эрхэлж буй албан тушаал
Баруун бүс
1 Баян-Өлгий Г.Мандат 99429018 70422146 mandat_9018@yahoo.com + - Аймгийн ерөнхий архитектор ГХБХБГ-т мэргэжилтэн
2 Говь-Алтай Б.Бямбадорж 91112389 70483048 byambaas_21@yahoo.com + + Аймгийн ерөнхий архитектор ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга
3 Завхан Х.Дэлгэрдалай 98112900   Hdalai.za80@yahoo.com + - Аймгийн ерөнхий архитектор,  ЗДТГ-т ХОХБТХ-т мэргэжилтэн
4 Увс Б.Батболд 96030714 70454830   + + Аймгийн ерөнхий архитектор ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга
5 Ховд З.Өмиртай 99592440 70434019 z.omirtai@yahoo.com + + Аймгийн ерөнхий архитектор ГХБХБГ-т БХБХ-ийн дарга
Хангайн бүс
6 Архангай Л.Лхасүрэн 88338866   lha.ar.ar@gmail.com + - Аймгийн ерөнхий архитектор ЗДТГ-т ХОХБТХ-т мэргэжилтэн
7 Баянхонгор С.Хүрэлхуяг 88067732 70442114 hurlee0209@yahoo.com + - Аймгийн ерөнхий архитектор ГХБХБГ-т мэргэжилтэн
8 Булган Б.Ганзориг 99414930 70342409 ganzo000@yahoo.com + + Аймгийн ерөнхий архитектор ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга
9 Орхон Ц.Баяржаргал 99351254 70356234 tsbayarjargal@erdenet.mn + - Аймгийн ерөнхий архитектор Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн албаны дарга
10 Өвөрхангай Г.Түвшинтөр 99329936 70322073 tushka0424@gmail.com + - Аймгийн ерөнхий архитектор ГХБХБГ-т мэргэжилтэн
11 Хөвсгөл Г.Бадамсэрээжид 89118221   khowsgol.general.arch@gmail.com + - Аймгийн ерөнхий архитектор ЗДТГ-т ХОХБТХ-т мэргэжилтэн
Төвийн бүс
12 Говьсүмбэр Б.Даваажаргал 99302075 70543023 davaajargal_batulzii@yahoo.com - + Аймгийн ерөнхий архитектор /түр орлон гүйцэтгэгч/ ГХБХБГ-т БХБХ-ийн дарга
13 Дархан-Уул Х.Олонбаяр 99378105 70376471   + + Аймгийн ерөнхий архитектор /түр орлон гүйцэтгэгч/ ГХБХБГ-т БХБХ-ийн дарга
14 Дорноговь Б.Билэгдэлгэр 99801401 70523968   + - Аймгийн ерөнхий архитектор ГХБХБГ-т мэргэжилтэн
15 Дундговь Э.Энхмэнд 80012555 70592555 Erdene.enkhmend@yahoo.com + + Аймгийн ерөнхий архитектор ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга
16 Өмнөговь Ц.Золбоо 88114655 70533433 zolboo@omnogovi.gov.mn + - Аймгийн ерөнхий архитектор ЗДТГ-т ХОХБТХ-т мэргэжилтэн
17 Сэлэнгэ Б.Хангал 91040111 70362133 hangal0110@yahoo.com + - Аймгийн ерөнхий архитектор ГХБХБГ-т мэргэжилтэн
18 Төв Д.Алтансүх 99063706 70273167 dondog.altansukh@gmail.com + + Аймгийн ерөнхий архитектор ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга
Зүүн бүс
19 Дорнод Ц.Цоггэрэл 99057856 70582501 tsoggerel.arch@gmail.com + - Аймгийн ерөнхий архитектор ГХБХБГ-ын БХБХ ахлах мэргэжилтэн
20 Сүхбаатар Ж. Батсуурь 91111715 70518605 xugjil_bs@yahoo.com + - Аймгийн ерөнхий архитектор ЗДТГ-т ахлах мэргэжилтэн
21 Хэнтий Б.Гантөгс 99081972 70563010   + + Аймгийн ерөнхий архитектор ГХБХБГ-т БХБХ-ийн дарга
Дээш буцах