MN

Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төсөлд санал авах.

    Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төсөлтэй танилцаж , саналаа 2020 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор Барилга, хот байгуулалтын яаманд албан бичгээр болон usanbolor@mcud.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

    Нэмэлт тодруулгыг Барилга, хот байгуулалтын яамны  Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн Э.Усанболор– той 76003333 /1170/ утсаар холбогдож авна уу

Return to top