MN

"Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенц"

    1989 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн олон улсын гэрээ "Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенц"-тай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу. 

Return to top